Polityka Prywatności

I     Wstęp

II    Dane zbierane przez Sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny

III   Typy plików cookies

IV   Dane zbierane przez Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów

V    Reklama za pośrednictwem poczty elektronicznej

VI   Udostępnienie informacji

VII  Środki techniczne i Państwa obowiązki

VIII Przysługujące prawa i ich wykorzystanie

IX   Zewnętrzne linki

X    Google Analytics - system analizy sieciowej

XI   Pytania i zastrzeżenia

XII  Lista plików cookies

 


 

I Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez firmę Biesse Sp.z o.o.  z siedzibą w Poznaniu (61-806), przy ul. Św. Marcin 29/8 (dalej zwanym Sklepem internetowym), prowadzącą sklep Monge Polska pod adresem http://karmy.monge.pl/ (dalej zwanym Witryną). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań i podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu.

 

II Dane zbierane przez Sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

 

III Typy plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 

IV Dane zbierane przez Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

I) nazwisko i imię

II) adres zamieszkania

III) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

IV) adres poczty elektronicznej

V) numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@monge.pl

 

V Reklama za pośrednictwem poczty elektronicznej

O ile Państwo wyrazili na to zgodę (zapis do newsletter-a), podany przez Państwa adres e-mail oraz numer telefonu będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. 

 

VI Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

- firmy kurierskie

- systemy płatności.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres kontakt@monge.pl. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

VII Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie oraz [inne]. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny. 

 

VIII Przysługujące prawa i ich wykorzystanie

Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@monge.pl.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści danych przechowywanych na Państwa temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@monge.pl. 

 

IX Zewnętrzne linki

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. 

 

X Google Analytics - system analizy sieciowej

W Witrynie http://karmy.monge.pl/ jest wykorzystywany system analizy sieciowej Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. System jest używany do ciągłego udoskonalania serwisu.

 

XI Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@monge.pl. 

 

XII Lista plików cookies

Poniższa tabela prezentuje dokłądną listę plików cookies zbieranych przez Sklep internetowy wraz z ich przeznaczeniem.

Nazwa COOKIE Opis COOKIE
CARTThe association with your shopping cart.
CATEGORY_INFOStores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPAREThe items that you have in the Compare Products list.
CURRENCYYour preferred currency
CUSTOMERAn encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTHAn indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFOAn encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDSStores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHEA flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTENDYou sesssion ID on the server.
GUEST-VIEWAllows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORYThe last category you visited.
LAST_PRODUCTThe most recent product you have viewed.
NEWMESSAGEIndicates whether a new message has been received.
NO_CACHEIndicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CARTA link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLLThe ID of any polls you have recently voted in.
POLLNInformation on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPAREDThe items that you have recently compared.
STFInformation on products you have emailed to friends.
STOREThe store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIEIndicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDSThe products that you have recently viewed.
WISHLISTAn encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNTThe number of items in your Wishlist.